Amenajare spații verzi

Amenajarea spațiului verde se face în mai multe etape:
• Prima etapă este cea de pregătire a terenului prin defrișarea vegetației existente, erbicidare, înlăturarea rădăcinilor și resturilor vegetale, decopertarea prin evacuarea pământului impropriu plantării și completarea cu sol nutritiv. La final se finisează suprafața prin mărunțirea, săparea și nivelarea solului.
• Etapa următoare constă în trasarea terenului, etapă în care se vor desena pe teren, conform proiectului, formele și locațiile elementelor care vor compune amenajarea (alei, spoturi cu arbuști, zone cu apă, foișor etc).
• După ce terenul este pregătit și trasat se vor instala sistemele de irigații, drenaj și iluminat. De asemenea se vor construii aleile și elementele decorative: foișoare, pergole, alpinarii, zone cu apă (iazuri, cascade, căderi de apă, fântâni arteziene).
• Ultima etapă este cea în care se face plantarea materialului dendrologic și săditor, iar în final gazonarea prin însămînțare sau montaj de gazon rulou.