Amenajare spații verzi

Amenajarea spațiului verde se face în mai multe etape: • Prima etapă este cea de pregătire a terenului prin defrișarea vegetației existente, erbicidare, înlăturarea rădăcinilor și resturilor vegetale, decopertarea prin evacuarea pământului impropriu plantării și completarea cu sol nutritiv. La final se finisează suprafața prin mărunțirea, săparea și nivelarea solului. • Etapa următoare constă în trasarea terenului, etapă în care se vor desena pe teren, conform proiectului, formele și locațiile…